ײLeaving behind a small mark is the reason to be aliveײ